februarie 12, 2016

Eşti o reţea de radio? StudioQ îţi oferă toate modulele pentru emisie într-un singur pachet

Pe lângă modulele de bază despre care am vorbit într-un articol anterior, mai prezentăm câteva module adresate exclusiv reţelelor de radio. newsNews Modulul realizează managementul complet al ştirilor prelucrate de reporterii şi redactorii staţiei de radio, asigurând funcţiuni pentru editarea ştirilor cu insert-uri audio, gruparea lor în buletine de ştiri, contorizarea numărului de citiri şi managementul facil al redării lor în emisie (DJ Console). De asemenea, permite arhivarea informaţiilor şi regăsirea lor după criterii multiple, implementând un sistem de evaluare cantitativă/calitativă a ştirilor introduse de oamenii din departamentul de ştiri printr-o interfaţă de raportare intuitivă şi flexibilă. Modulul poate rula numai pe o staţie LAN de tip Redactor (Edit Record, Report&Settings), ale cărei costuri sunt prezentate în foaia Producţie-Editare.

Back-up Server  BackupServer realizează un backup activ al datelor din Studio Q, pe un al doilea calculator. Actualizarea datelor se execută automat zilnic (toate orele se definesc după preferinţe), dar poate fi comandată şi de către utilizator în urma unor modificări masive de date. Utilizatorul are şi posibilitatea să restaureze conţinutul bazei de date a mainserver-ului dintr-o zi precedentă. Asigură o protecţie de 100% pentru datele sistemului de emisie, indiferent de problemele hardware sau software ce pot să apară în timp. Împreună cu Digital Recorder Professional permite pornirea automată a back-up-ului dacă semnalul audio de pe emisia principală lipseşte pentru o durată mai mare decât cea setată de administratorul de sistem.

back-up server


EchoOne Modulul ECHOne realizează monitorizarea aplicaţiilor din pachetul STUDIO cu alertă prin SMS sau e-mail în caz de avarie. Dacă una din aplicaţiile Studio Q, BSQ Client sau Digital Recorder are o funcţionare anormală, Studio ECHOne trece automat la notificarea departamentului tehnic prin mesaj SMS sau E-mail în baza unor parametri de reacţie presetaţi.

echo


BSQ Server Server-ul central BSQ este coordonatorul operaţiilor care se execută în toate staţiile locale ale unei reţele naţionale de radio. În baza unui scenariu predefinit el arhivează materialele audio necesare în fiecare locaţie şi le pregăteşte pentru download. Componenta WEB a Server-ului BSQ permite urmărirea întregii activităţi a reţelei, având rapoarte complete asupra statusului transferului de date, modul de funcţionare al aplicaţiilor din reţea, rapoarte realtime de playlist, spoturi şi campanii difuzate. BSQ SERVER primeşte şi interpretează la fiecare 60 de secunde statusul reţelei de radio, asigurând perfecta coordonare şi supraveghere a reţelei, indiferent de numărul de staţii locale.


BSQ Client  BSQ Client este “managerul” local al staţiei de radio, care face parte dintr-o reţea de staţii de radio. Fiind conectat la internet, el comunică la fiecare 60 de secunde cu server-ul central al reţelei de radio, executând local operaţiile necesare bunei funcţionări a staţiei de radio fără operator uman. Modulul BSQ Client conţine un set de comenzi (pornire/oprire la o anumită oră, download/upload de fişiere, încărcare de fişiere audio, grile de publicitate, playlist muzical, generare de rapoarte) pe care le execută în mod automat trimiţându-le softului de emisie Studio Q.

bsq client